Obchodní podmínky

ÚVOD
Vítejte na stránkách všeobecných obchodní podmínek společnosti Jarasport.cz (Jarakriz PRO s.r.o.).
Tyto všeobecné obchodní podmínky si prosím pečlivě přečtěte před tím, než na webovou stránku vstoupíte nebo si objednáte z webové stránky zboží.
Pokud na webovou stránku vstoupíte a/nebo si objednáte zboží, souhlasíte s tím, že budete těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázáni.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zákazníky sídlící v České republice, kteří na webovou stránku vstoupí.
OBSAH
1 DEFINICE
2 POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY
3 ZBOŽÍ A CENY
4 NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY
5 ZRUŠENÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM (VRATKY A VÝMĚNY)
6 VADNÉ ZBOŽÍ
7 OCHRANA A DŮVĚRNOST DAT
8 NAŠE ODPOVĚDNOST
9 UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU
10 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
11 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
12 CENY DOPRAVY
1 DEFINICE
1.1 Následující slova mají níže uvedený význam:
„Jarasport.cz“, „my“ nebo „nás“ odkazují na společnost Jarakriz PRO s.r.o., na adrese V Zátiší 810/1, Ostrava 709 00.
„Spotřebitel“ znamená osobu, která jedná za účelem, který je zcela nebo částečně mimo obchod, podnikání, řemeslo nebo povolání tohoto jednotlivce.
„Smlouva“ znamená smlouvu o prodeji zboží uzavřenou mezi zákazníkem a e-shopem Jarasport.cz.
„Zákazník“ znamená uživatele webové stránky, a to jak spotřebitele, tak obchodníka.
„Zboží“ znamená zboží vystavené k prodeji na webové stránce.
„Osobní údaje“ znamenají údaje, které zákazník poskytl při registraci na webové stránce nebo při zadání objednávky na webové stránce.
„Podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
„Obchodník“ znamená osobu jednající za účelem obchodování, podnikání, řemesla nebo povolání této osoby, ať již jedná osobně nebo prostřednictvím jiné osoby jednající za obchodníka nebo jeho jménem.
„Webová stránka“ znamená internetovou stránku umístěnou na adrese www.jarasport.cz.
2 POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY
2.1 Přístup
(a) Přístup k této webové stránce získáváte v souladu s těmito podmínkami a veškeré zadané objednávky musí být zadány v přísném v souladu s těmito podmínkami.
2.2 Registrace a poskytnutí osobních informací
(a) Registrace není povinná; pokud se ale zaregistrujete, můžete sledovat stav své objednávky a nebudete vyzváni k opětovnému vyplnění svých osobních údajů při příštím objednání zboží.
(b) Tím, že se zaregistrujete jako uživatel webové stránky, zaručujete, že:
i. Osobní údaje, které poskytnete při registraci jako uživatel, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech; a
ii. Okamžitě nám oznámíte změnu svých osobních údajů tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu a provedete změny.
(c) Souhlasíte s tím, že se nebudete vydávat za jiné osoby nebo subjekty a že nepoužijete falešné jméno nebo jméno, k jehož použití nemáte oprávnění.
3 ZBOŽÍ A CENY
3.1 Popis zboží
(a) Popis hlavních vlastností zboží lze nalézt na produktových stránkách webové stránky.
(b) Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby popis a specifikace zboží byly správné. Ačkoliv je ale reprodukce barev součástí podrobného zobrazení, mohou se barvy u skutečného zboží nepatrně lišit.
3.2 Dostupnost
(a) Vynakládáme veškerou přiměřenou péči, abychom zajistili, že veškeré údaje, popisy a ceny zboží, které se objeví na webové stránce, budou správné v okamžiku, kdy byly do systému příslušné informace vloženy. I když se snažíme udržovat webovou stránku co nejaktuálnější, informace, které se na této webové stránce v určitou dobu objeví, nemusí vždy odrážet dostupnost v okamžiku, kdy zadáte objednávku. Cena produktu bude uvedena v přijetí objednávky.
3.3 Cena zboží
(a) Ceny zboží uvedené na webové stránce jsou uváděny včetně DPH, se všemi případnými zákonnými poplatky a nezahrnují náklady na doručení, které se připočítávají k celkové splatné částce. Náklady na doručení se liší podle zvoleného způsobu dopravy, dopravce a způsobu platby. Tyto ceny nezahrnují dovozní cla, daně, které mohou být účtovány místními orgány při přepravě do zemí mimo Evropskou unii.

(b) Ceny a nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze po omezenou dobu. Všechny ceny a nabídky jsou závislé na dostupnosti a mohou být podle uvážení společnosti Jarasport.cz staženy nebo upraveny.
(c) Webová stránka obsahuje velké množství zboží a je možné, že navzdory maximálnímu úsilí může být zboží uvedené na webové stránce nesprávně oceněno. Pokud společnost Jarasport.cz zjistí chybu v ceně zboží, které jste si objednali, společnost Jarasport.cz vás co o tom nejdříve informuje a poskytne vám možnost znovu potvrdit objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit.
(d) Společnost Jarasport.cz nemá povinnost vám prodat nesprávně oceněné zboží.
3.4 Záruky
(a) Jarasport.cz zaručuje zákazníkovi, že v okamžiku, kdy zboží odběratel obdrží:
i. Zboží má vlastnosti sjednané smluvními stranami nebo (pokud nedojde k dohodě) vlastnosti popsané společností Jarasport.cz na webové stránce nebo výrobcem zboží nebo předpokládané odběratelem s ohledem na povahu zboží a příslušnou inzerci.
ii. Zboží lze použít k účelům uvedeným společností Jarasport.cz nebo k účelům, pro které se produkt daného druhu obvykle používá.
iii. Zboží je poskytnuto v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
iv. Zboží splňuje požadavky stanovené zákonem.
(b) Společnost Jarasport.cz dodá zakoupené zboží odběrateli v dohodnuté výši, kvalitě a vzhledu.

3.5 Balení
(a) Není-li dohodnuto jinak, je zboží zabaleno společností Jarasport.cz obvyklým způsobem; pokud neexistuje žádná úmluva, je předmětné zboží zabaleno tak, aby byla zajištěna jeho ochrana a konzervace.

3.6 Přezkoumání zboží
(a) Odběratel zboží, jeho vlastnosti a množství přezkoumá co nejdříve poté, co ho převezme.
4 NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY
4.1 Obecné informace
(a) Smlouva mezi vámi a společností Jarasport.cz bude uzavřena v českém jazyce.
(b) Náklady na komunikaci na dálku nepodléhají žádnému dodatečnému poplatku (společnost Jarasport.cz neúčtuje žádné dodatečné poplatky k částce účtované vaším poskytovatelem internetových/telefonních služeb).
(c) Pro objednávky zrealizované prostřednictvím Jarasport.cz online shopu nebude podnikatelským subjektům vystavená faktura obsahující identifikační číslo organizace (IČO), která je předpokladem pro daňový uznatelný náklad.
(d) Odhlášení z novinek lze provést pomocí odkazu v emailu, který není starší než 30 dnů.
(e) Dokončením nákupu uživatel souhlasí s odběrem novinek.
4.2 Zadání objednávky
(a) Zvolte množství a velikost zboží, které jste si na webové stránce vybrali, a klikněte na tlačítko „Koupit“.
(b) Před potvrzením objednávky si můžete překontrolovat množství, barvu a velikost zboží nebo dokonce zboží z nákupního košíku zcela odebrat.
(c) Budete muset zadat své osobní údaje, fakturační adresu (která musí odpovídat adrese vaší platební karty) a adresu pro doručení. Pokud jste registrovaným uživatelem, musíte se přihlásit. Pokud jste nový uživatel, můžete se na webové stránce zaregistrovat.
(d) Jakmile budete mít vyplněny všechny osobní údaje, fakturační a doručovací adresu, zvolte typ doručení a způsob platby.
(e) Než svou objednávku potvrdíte, zkontrolujte si svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace, jako je velikost a barva, odpovídají vašim požadavkům, a klikněte na tlačítko „Potvrzení objednávky“. Pokud jste si zvolili platbu kartou, platbu prostřednictvím účtu PayPal nebo podobnou metodu, budete přesměrováni na webovou stránku bezpečné platby.
(f) Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky zaručujete, že jste právně způsobilý/á uzavírat závazné smlouvy a je vám nejméně 18 let.
(g) Potvrzenou objednávku nelze změnit, avšak můžete objednávku zrušit pomocí svého účtu a jestliže nebudete zaregistrován (zde), pokud již zboží nebylo zabaleno a odesláno.
4.3 Platba
(a) Pokud si nezvolíte platbu formou dobírky, je nutné, abyste zaplatili kupní cenu zboží před přijetím vaší nabídky.
(b) Platby předem:
i. Kreditní / Debetní karta
ii. PayPal
(c) Platby při dodání zboží:

i. Dobírka – k dispozici v některých místech. Upozorňujeme, že výběrem platby na dobírku souhlasíte s tím, že společnost Jarasport.cz vám může vrátit peníze prostřednictvím převodu bankovního účtu, pokud se rozhodnete smlouvu zrušit.
(d) Náklady na platby jsou uvedeny (zde).
(e) Vyvinuli jsme veškeré úsilí s cílem zajistit, aby byl online nákup na této webové stránce bezpečný. Společnost Jarasport.cz nemůže nést odpovědnost za podvodné použití ztracené kreditní karty na našich webových stránkách, ale pomůže vašemu poskytovateli platební karty, pokud je to nutné, jakmile jí odcizení nahlásíte.
4.4 Náklady na doručení
(a) Náklady na doručení se připočítávají k zobrazené ceně a liší se v závislosti na doručovací službě, kterou si zákazník zvolí, zemi určení dodávky a množství/hmotnosti objednaného zboží. Společnost Jarasport.cz zboží nedoručuje, využívá k tomu nezávislé kurýry. Doručovací služby poskytované třetí stranou podléhají vlastním obchodním podmínkám této strany.
(b) Možnosti doručení a související náklady jsou uvedeny (zde).
(c) Je-li objednávka obzvláště těžká, může být předmětem dodatečných poplatků za doručení. V případě, že nějaká objednávka podléhá dodatečným poplatkům za doručení, budete o dodatečných nákladech informován e-mailem před odesláním zboží z našeho skladu. Pokud s dodatečnými náklady na doručení nesouhlasíte, máte možnost objednávku zrušit.
4.5 Vytvoření smlouvy o prodeji zboží
(a) Po zadání objednávky obdržíte automatické potvrzení o doručení objednávky. To neznamená, že objednávka byla přijata. Vaše objednávka představuje nabídku společnosti Jarasport.cz k nákupu zboží.
(b) Všechny objednávky podléhají souhlasu společnosti Jarasport.cz, která vám přijetí potvrdí zasláním e-mailové zprávy potvrzující vaši objednávku („Přijetí objednávky“). Smlouva bude vytvořena teprve po odeslání přijetí objednávky. Smlouva se vztahuje pouze na zboží uvedené v přijetí objednávky. Společnost Jarasport.cz nebude povinna dodat žádné zboží, které mohlo být součástí objednávky, dokud nebude přijetí objednávky těchto produktů potvrzeno v samostatném e-mailu.
(c) Informováni budete také o nepřijetí vaší objednávky. Nepřijetí vaší objednávky může být důsledkem jedné z následujících situací:
i. Zboží, které jste si objednali, není na skladě.
ii. Zboží, které jste si objednali, nebylo doručeno naším subdodavatelem nebo doručené zboží bylo poškozeno.

iii. Neobdrželi jsme potvrzení vaší platby.
iv. Chyby v určení cen nebo popisu zboží.
v. Nesplňujete kritéria způsobilosti k objednávce stanovená v těchto podmínkách.
4.6 Sloučení objednávek.

(a) Společnost Jarasport.cz neslučuje více objednávek a nespojuje více objednávek do jedné dodávky.
4.7 Archiv smluv
(a) Smlouvy uzavřené mezi společností Jarasport.cz a jejími zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný registrovaným odběratelům Jarasport.cz přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně (pět let) od dne uzavření, avšak nejdéle po dobu stanovenou příslušným zákonem.